Webshops werken samen op Freekey.nl

Vanaf heden is het voor webshops mogelijk om samen te werken op het online deal-platform Freekey.nl. Iedere webshop-eigenaar kan zich aanmelden en deals plaatsen. Deze deals worden vervolgens aan het netwerk van Freekey kenbaar gemaakt en de deals zijn te vinden op het platform zelf. Daarnaast wordt de deal opgenomen in de nieuwsbrief die wekelijks wordt verstuurd aan trouwe Freekey-bezoekers.

Het inzetten van Freekey is met name interessant voor webshop-eigenaren die op zoek zijn naar meer klanten en meer kanalen om hun artikelen onder de aandacht te brengen van geïnteresseerde consumenten.

Freekey werkt als een voucher-site. Dit betekent dat consumenten bij Freekey een voucher kopen om het artikel dat in de deal is gecommuniceerd in de webshop zelf aan te kunnen schaffen. Zo weet je als webshop-eigenaar altijd precies wie er geïnteresseerd zijn in jouw producten en sta je zelf in contact met de klant.

Omdat de klant een voucher koopt, betekent dit ook dat de klant afrekent bij Freekey. Freekey betaalt de aangesloten webshops twee keer per week het totaalbedrag van de verkochte vouchers uit, minus een vast percentage aan verkoopfee op de bruto verkoopwaarde van de voucher.

De kracht van Freekey komt voort uit de bundeling van de leukste, gekste en meest bijzondere deals die worden aangeboden door de aangesloten webshops. Hoe leuker de Freekey-bezoeker het aanbod vindt, hoe meer de bezoeker terug zal komen om nog meer deals te bekijken. Zo helpen de aangesloten webshops elkaar aan meer klandizie en de bezoeker aan de leukste deals. Een win-win situatie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om jouw artikelen aan te bieden op het Freekey-platform? Klik dan hier of neem contact op via verkoop@freekey.nl

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Laat een reactie achter